Granteum s. r. o.

Váš partner ve světě dotací

Jsme Vaším partnerem ve světě dotací

Provedeme Vás nabídku dotačních příležitostí, zajistíme proces přípravy projektové žádosti, administraci projektu ve fázi realizace i následnou udržitelnost.

Dotační poradenství

Uvažujete nad realizací investiční nebo neinvestiční akce a nechcete ji celou financovat ze svého rozpočtu?

 • Posoudíme, zda je dotační financování Vašeho záměru reálné.
 • Najdeme pro Váš záměr vhodný dotační zdroj v rámci evropských fondů, národních grantových programů nebo nadačních příspěvku.
 • Zkonzultujeme koncept projektu s poskytovatelem dotace.
 • Upozorníme Vás na případná rizika, která jsou s realizací spojena.

Kontaktujte nás a my zjistíme, zda můžete získat prostředky z evropských či státních fondů. 

Zpracování žádosti

Zajistíme přípravu žádosti o dotace do většiny evropských i českých národních programů a dalších dotačních titulů.

 • Poradíme, jak nastavit Váš záměr tak, aby odpovídal výzvě, vyhověl hodnotícím kritériím daného dotačního titulu a měl vyšší šanci na získání podpory.
 • Zpracujeme kompletní žádost o dotaci včetně všech jejích příloh.
 • V případě potřeby vypracujeme studie proveditelnosti, podnikatelský záměr atd.

Kontaktujte nás a společně připravíme úspěšnou žádost o dotaci. 

Projektové řízení a controlling

Zajistíme, aby realizace Vašeho projektu byla v souladu s dotačními pravidly a dospěla do úspěšného cíle.

 • Dohlédneme na dodržování projektového harmonogramu.
 • Připravíme monitorovací zprávy a žádosti o platbu.
 • Připravíme a zkontrolujeme výběrová řízení realizovaná v rámci projektu.
 • Pohlídáme dodržení povinné publicity.
 • Vyřídíme případné změny v projektu.

Kontaktujte nás, vyřešíme za Vás projektovou administrativu a společně zvládneme úspěšnou realizaci Vašeho projektu.

Chcete mít pravitelný přehled na Vašem e-mailu?